Analizy - PC Doktor - Srebrny Partner Comarch - Oprogramowanie dla Firm

Comarch Optima Analizy

Kluczowym procesem zarządzania firmą jest podejmowanie decyzji. Trafność decyzji w dużej mierze zależy od wcześniej przeprowadzonych analiz Comarch OPT!MA Analizy to narzędzie, które zawiera całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych, charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy, umożliwia przygotowanie dokładnych raportów, przyspieszających i usprawniających proces podejmowania decyzji. Moduł czerpie dane ze wszystkich wykorzystywanych modułów Comarch OPT!MA.

 • Comarch OPT!MA Analizy
  Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności.

Moduł Analizy dostarcza ponad 200 gotowych analiz, które prezentują zgromadzone w programie dane w postaci dynamicznych wykresów graficznych (tortowych, słupkowych i liniowych) oraz tabel zmiennych, przez co staje się przydatnym narzędziem pracy nie tylko dla kadry zarządzającej. Generowane analizy stanowią doskonałą podstawę do działań handlowych, a także dla szeregu działań księgowych.

Raporty mogą być tworzone zarówno w module Analizy, gdzie zbierane są one w grupy tematyczne: Kasa/Bank, Księga Handlowa, Środki trwałe, Faktury, Magazyn, Kadry i Płace, CRM, Serwis, jak również mogą być użyte podczas bieżącej pracy z innymi modułami poprzez wywołanie ich z poziomu poszczególnych list i formularzy Osoby, które często posługują się pewną grupą analiz, mogą zebrać je także w obszarze analiz ulubionych.

 • Comarch OPT!MA Analizy
 

Moduł Analizy zawiera ponad 200 gotowych analiz podzielonych na kilka obszarów tematycznych co ułatwia odszukanie potrzebnej analizy.

 

Dzięki modułowi Analizy można uzyskać informacje miedzy innymi o:

  • stanie środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach,
  • planowanych wydatkach/przychodach na wybrany rachunek/kasę według kategorii,
  • liście największych dłużników i wierzycieli firmy,
  • zestawieniu kosztów używania samochodów prywatnych według przejazdów,
  • zestawieniu wartości środków trwałych według grup lub kategorii,
  • sprzedaży według towarów lub kontrahentów,
  • liście najlepiej sprzedawanych towarów,
  • rozkładzie w czasie planowanych dostaw towarów,
  • wskaźnikach magazynowych,
  • kosztach rodzajowych wynagrodzeń w zadanym okresie czasu,
  • czasie i kosztach kontaktów według kontrahentów,
  • najczęściej używanych częściach serwisowych,
  • oraz wielu innych.

 

 

 • Comarch OPT!MA Analizy
  Analizy dostępne są także z menu kontekstowego, w którym pojawiają się analizy i raporty powiązane z aktualnie otwartą listą (np. listą faktur).

 

Comarch OPT!MA Analizy to:

 • Błyskawiczne dostarczenie potrzebnych informacji, zebranych ze wszystkich modułów programu Comarch OPT!MA,
 • Jasna i czytelna prezentacja zebranych danych na wykresach graficznych lub w formie tabelarycznej, bez konieczności ich modyfikowania,
 • Możliwość zapisu raportów i analiz do arkusza kalkulacyjnego Excel, które wydrukowane mogą służyć jako pomoc podczas kontaktów z kontrahentami,

 

Moduł Analizy umożliwia także kontrolę funkcjonowania firmy poprzez:

 • bieżącą informację o wybranych obszarach, dzięki analizom kontekstowym wywoływanym z poziomu danej listy (faktur, towarów, zleceń) we wszystkich modułach Comarch OPT!MA,
 • możliwość modyfikacji parametrów wyświetlania raportów i analiz, co pozwala na raportowanie np. z dowolnego przedziału czasowego, czy uwzględniając różne dokumenty,
 • bezpośredni podgląd dokumentów np. handlowych, magazynowych z wykonanej analizy, które składają się na jej elementy.

Copyright © 2013 PC Doktor. All rights reserved.

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.