Zarządzanie - PC Doktor - Srebrny Partner Comarch - Oprogramowanie dla Firm

Comarch Optima - zarządzanie

Zarządzanie firmą zarówno małą, jak i dużą, opiera się na podejmowaniu decyzji. Kluczowym elementem są informacje, które mają bezpośredni wpływ na trafność realizowanych działań. Szybki i prosty dostęp do wiedzy o firmie, jej klientach, dostawcach pozwala na sprawne jej funkcjonowanie. Przekłada się to na wyniki, ale także na wizerunek firmy wśród partnerów biznesowych. Aby usprawnić zarządzanie firmą w Comarch OPT!MA zostały zaprojektowane moduły:

  • Comarch OPT!MA Zarządzanie
  Analiza sprzedaży w czasie to jeden z czytelnych sposobów prezentacji danych w wybranym okresie czasu

 

Moduł Analizy umożliwia śledzenie wszelkich procesów zachodzących w firmie, poprzez szereg analiz i raportów prezentujących dane zebrane z pozostałych wykorzystywanych modułów programu. Informacje o: wielkości sprzedaży za dany okres czasu, największych dłużnikach firmy, zobowiązaniach wobec kontrahentów, czy nawet tak szczegółowe raporty, jak np.: o najczęściej pobieranych częściach z magazynu do realizacji zleceń serwisowych – pomagają kierownictwu podejmować właściwe decyzje. Wykorzystując Internet i moduł Pulpit Menadżera wgląd do podstawowych analiz i raportów o stanie firmy jest możliwy z każdego miejsca poza firmą poprzez przeglądarkę. Profesjonalna obsługa klientów firmy wspomagana jest przez moduł CRM, w którym z łatwością, w przejrzysty sposób można ewidencjonować wszelkie kontakty z klientem wykonane lub konieczne do wykonania. Sprawny przepływ dokumentów w firmie zapewnia moduł Obieg dokumentów. Umożliwia on: minimalizację ilości dokumentów w wersji papierowej, tworzenie dokumentów elektronicznych oraz „podpinania” do nich innych plików / dokumentów, archiwizację danych przez co uporządkowuje wszelką dokumentację firmową.

  • Comarch OPT!MA Zarządzanie
  Graficzny terminarz pozwala na łatwe rozdysponowanie czasu pracy między pracowników

Copyright © 2013 PC Doktor. All rights reserved.

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.