Handel - PC Doktor - Srebrny Partner Comarch - Oprogramowanie dla Firm

Comarch Optima Handel

Comarch OPT!MA Handel pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej oraz na korzystanie z pełnej funkcjonalności modułu Faktury. Umożliwia wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: faktury VAT, paragony, faktury proforma, faktury RR, dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych. Moduł Handel umożliwia zarządzanie wieloma magazynami.

 • Comarch OPT!MA Handel
  W programie Comarch OPT!MA firma może prowadzić wiele magazynów.

Podstawowe funkcje modułu to:

 • obsługa dokumentów magazynowych zewnętrznych, takich jak: PZ – Przyjęcia Zewnętrzne, WZ – Wydań Zewnętrznych,
 • automatyczne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ/WZ i odwrotnie,
 • obsługa dokumentów wewnętrznych, takich jak: PW – Przyjęcie Wewnętrzne, RW - Rozchód Wewnętrzny, MM – Przesunięcie Międzymagazynowe,
 • inwentaryzacja – dotyczy wybranego magazynu,
 • wielomagazynowość – to możliwość prowadzenia wielu magazynów w obrębie jednej firmy,
 • rozliczanie kosztu własnego sprzedaży – odbywa się za pomocą jednej z poniższych metod:
  • FIFO
  • LIFO
  • AVCO (średnia ważona)
  • istnieje również możliwość okresowego naliczania kosztu (QUAN)
 • rozbudowana karta towarowa – pozwala przypisać towar do wielu grup magazynowych oraz nadać mu specjalne atrybuty opisujących dany towar (w formie tekstowej, liczbowej lub graficznej),
 • obsługa opakowań kaucjonowanych, z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
 • współpraca z Comarch iSklep24 – przesyłanie towarów wraz z opisami, zdjęciami i innymi atrybutami do witryny sklepu internetowego Comarch.

 • Comarch OPT!MA Handel
 

W karcie towaru można wprowadzić różne cechy opisujące dany towar. Mogą to być również pliki graficzne.

Rozszerzony moduł - Handel Plus zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Szczegółowy opis partii pozwala przy wydawaniu z magazynu wyszukiwać i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Użytkownik sam decyduje, z której dostawy, lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu. Moduł ten jest dedykowany firmom prowadzącym rozbudowaną obsługę magazynów, które potrzebują pełnej kontroli podczas obrotu towarami.

W firmach prowadzących sprzedaż zagraniczną znajdzie zastosowanie funkcja umożliwiająca prowadzenie opisów towarów i grup towarowych w języku angielskim i niemieckim. Opcja ta jest szczególnie przydatna przy sprzedaży internetowej z wykorzystaniem Comarch iSklep24. Wprowadzone obcojęzyczne opisy towarów mogą być wyświetlane w witrynie sklepu.

Dodatkowo moduł Handel w wersji rozszerzonej umożliwia integrację z Comarch Mobilny Sprzedawca – aplikacją przeznaczoną dla przedstawicieli handlowych. Umożliwia ona pracę na urządzeniach mobilnych (np. palmtopty), z których dane przesyłane są bezpośrednio do programu Comarch OPT!MA. Współpraca modułu Handel Plus z Comarch Mobilny Sprzedawca pozwala bezpośrednio u klienta:

 • wystawiać, przeglądać, edytować oraz usuwać dokumenty: faktury sprzedaży, rezerwacje odbiorcy, zwrotne dokumenty magazynowe typu MM,
 • tworzyć dokumenty KP/KW,
 • generować wydruki dokumentów i raporty,
 • obsługiwać listę kontrahentów zawierającą podstawowe dane adresowe i handlowe,
 • przeglądać listę towarów i karty towarowe z podstawowymi danymi,

Copyright © 2013 PC Doktor. All rights reserved.

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.