Środki Trwałe - PC Doktor - Srebrny Partner Comarch - Oprogramowanie dla Firm

Comarch Optima Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

 • Comarch OPT!MA Środki Trwałe
  Kartoteka środka trwałego daje pełną informację o eksplowatowanym środku trwałym, a także informuje kto jest za niego odpowiedzialny

Funkcjonalność aplikacji pozwala na:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa);
 • zastosowanie szczególnych przypadków amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia. Rozbudowana karta środka trwałego umożliwia wprowadzanie wielu informacji opisujących dany środek trwały, w tym przypisanie go do konkretnej osoby, co w efekcie usprawnia jego ewidencjonowanie i analizowanie w wielu wymiarach.

Moduł posiada także kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

 • Comarch OPT!MA Środki Trwałe
 

Amortyzacja środka trwałego w Comarch OPT!MA może być prowadzona dwutorowo

Comarch OPT!MA Środki Trwałe to:

 • Przyspieszenie pracy poprzez możliwość zbiorczego naliczenia odpisów amortyzacyjnych,
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w jednym programie,
 • Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych,
 • Pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby.

Copyright © 2013 PC Doktor. All rights reserved.

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.