Płace i Kadry - PC Doktor - Srebrny Partner Comarch - Oprogramowanie dla Firm

Comarch Optima Płace i Kadry

Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi. Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo - płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnością, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

 • Comarch OPT!MA Płace i Kadry
  Formularz danych pracownika zawiera wszystkie dane pracownika łącznie ze szczegółowymi warunkami zatrudniania w firmie

Moduł Płace i Kadry umożliwia m. in.:

 • możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik,
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
 • eksport oraz import umów zleceń do arkusza kalkulacyjnego,
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów, kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
 • export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego,
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • modyfikację danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania naliczania podatku,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON, (Wn-D wraz z załącznikami),
 • wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli,
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

 • Comarch OPT!MA Płace i Kadry
 

Formularz wypłaty pracownika

Moduł rozszerzony (Płace i Kadry Plus) przeznaczony jest dla firm prowadzących rozbudowaną politykę kadrowo-płacową. Posiada dodatkowe funkcjonalności jak:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów),
 • opcję powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
 • możliwość prowadzenia skomplikowanego systemy wynagrodzeń, dla wypłat liczonych według trzynastu algorytmów,
 • funkcje pozwalające na konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki płacowe, automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa Płace i Kadry umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia),
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa Comarch OPT!MA oraz w module Controlling systemu Comarch CDN XL,
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji,
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie.

Moduł Kadry i Płace wydatnie wspomaga pracę działu kadrowo - płacowego każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca w dziale kadr i płac jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji.

Copyright © 2013 PC Doktor. All rights reserved.

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.