Księga Handlowa - PC Doktor - Srebrny Partner Comarch - Oprogramowanie dla Firm

Comarch Optima Księga Handlowa

Moduł Księga Handlowa umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

 • Comarch OPT!MA Księga Handlowa
  Schemat księgowy ułatwia i przyspiesza księgowanie dokumentów oraz pozwala uniknąć błędów.

Moduł Księga Handlowa wyposażony jest w funkcjonalności pozwalające na:

 • stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • podział na dzienniki cząstkowe,
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • definiowanie zestawień księgowych,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • jednoczesną pracę na dwóch okresach obrachunkowych,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
 • prowadzenie analiz finansowych.

Pełna integracja modułów Comarch OPT!MA pozwala na bezkonfliktową współpracę między nimi, co oznacza, że informacje zawarte w pozostałych modułach stanowią bazę danych także dla modułu Księga Handlowa.

 • Comarch OPT!MA Księga Handlowa
 

Plan kont. Program Comarch OPT!MA pozwala na budowania wielopoziomowego planu kont.

Comarch OPT!MA Księga Handlowa to solidne narzędzie, pozwalające na prowadzenie pełnej księgowości.

Moduł Księga Handlowa to:

 • gwarancja poprawności wyliczanych danych, ponieważ system jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • możliwość prowadzenia rozliczeń i księgowań walutowych wyrażonych w walucie i w PLN, dzięki wielowalutowości programu,
 • oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych, a także automatycznego księgowania cyklicznych operacji (księgowania okresowe),
 • szybki dostęp do potrzebnych informacji poprzez możliwość definiowania indywidualnych zestawień księgowych,
 • pełna kontrola kwot księgowanych dokumentów, dzięki funkcji „kontrola kręgu kosztów”,
 • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie),
 • łatwe i szybkie przeglądanie i drukowanie zestawienia obrotów i sald.

 • Comarch OPT!MA Księga Handlowa
  Lista zestawień księgowych.

Copyright © 2013 PC Doktor. All rights reserved.

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.