System Comarch ERP Optima gotowy na zmiany w przepisach - PC Doktor - Srebrny Partner Comarch - Oprogramowanie dla Firm

System Comarch ERP Optima gotowy na zmiany w przepisach

Comarch ERP OptimaW dniu 19.12.2012 roku udostępniona została nowa wersja Comarch ERP Optima 2013.2.1. Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

 1. W związku ze zmianami w przepisach o fakturowaniu:
  • wprowadzenie wydruku faktury uproszczonej,
  • obsłużenie samofakturowania,
  • zmodyfikowanie wydruków faktur (data dostawy/wykonania usługi, usunięto napisy oryginał/kopia, dodano adnotacje "odwrotne obciążenie", "metoda kasowa", adnotacje dla faktur VAT marża),
  • wydłużonie pola na nazwę firmy.
 2. Wprowadzenie zmian związanych z III ustawą deregulacyjną:
  • zmiany w metodzie kasowej rozliczania VAT,
  • umożliwiono import kursu waluty euro z Europejskiego Banku Centralnego.
 3. Wprowadzonie nowych wzorów deklaracji rocznych PIT-36/PIT-36L.
 4. Zaktualizowanie wskaźników:
  • wysokość przeciętnego wynagrodzenia,
  • wysokość minimalnego wynagrodzenia ucznia,
  • podstawę składek emerytalno-rentowych na urlopie wychowawczym,
  • wysokość odsetek od zaległości podatkowych.
 5. Wprowadzenia w module CRM funkcjonalności podpisywania wiadomości e-mail podpisem elektronicznym.
 6. Rejestracja obecności w module Płace i Kadry Plus. Umożliwiono rejestrację nieograniczonej liczby wejść w ciągu dnia.
 7. Wprowadzenie możliwości pobierania danych kontrahenta z bazy danych GUS (REGON). Funkcja jest dostępna w Comarch ERP Optima w modelu usługowym. Wkrótce będzie również dostępna w wersji stacjonarnej.
 8. Współpraca z nową wersją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na zasadzie vansellingu.
cennik demo 02

Więcej informacji o zmianach w najnowszej wersji programu znajdą Państwo w ulotce.

Linki - Wszystko dla Twojej firmy w jednym miejscu

Ulotka 2013.2.1.

Copyright © 2013 PC Doktor. All rights reserved.

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Home Oferta Comarch ERP Optima Aktualności System Comarch ERP Optima gotowy na zmiany w przepisach